Postřik proti štěnicím a švábům Atak 400ml

Kód: 17384
246 Kč 203 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
31.1.2023
Insekticidní postřik proti štěnicím a švábům. Účinkuje velmi dobře i na ostatní druhy lezoucího hmyzu. Postřik začíná účinkovat po 6-12 hodinách a na hmyz působí po dobu 2-3 měsíců pokud není mechanicky odstraněn.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Atak sprej proti štěnicím 400 ml

Postřik určený k likvidaci štěnic, švábů a jiného lezoucího hmyzu v interiérech. Přípravek ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním roztoku, naředěný a připravený k okamžitému použití.

Může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových, zemědělských prostorách a také v nemocnicích (s výjimkou lůžkových oddělení), mateřských školách a jiných, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření.

Návod k použití

  • Před použitím protřepejte nádobu s přípravkem.
  • Postřik provádějte ze vzdálenosti 20–30 cm tak, aby byly ošetřované plochy přípravkem důkladně pokryty (např. konstrukce postele, podlahové lišty, zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek všechny praskliny a trhliny), ve kterých se skrývají škůdci.
  • Balení je určeno až na 8 m2.

Poznámky k aplikaci

1. Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidí a zvířata.
2. Postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata.
3. Chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo.
4. Před provedením dezinsekce je odstraňte z místnosti nebo pečlivě přikryjte.
5. Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami.
6. Vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny.
7. Zabraňte unášení přípravku průvany.
8. Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.
9. Nepostřikujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod.
10. Objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání.
11. Po práci umyjte důkladně vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte ústa a převlékněte oděv.
12. Vyprázdněný obal od přípravku dvakrát propláchněte menším množstvím vody. Výplachovou
vodu vystříkejte na povrchy dříve podrobené dezinsekčnímu zákroku. Obaly od přípravku neobsahují
zbytky ohrožující životní prostředí a je možno s nimi nakládat jako s ostatními odpady podléhajícími
tříděnému sběru odpadů.

Při hubení štěnic se může hodit: Odpovědi na nejčastější dotazy ke štěnicím a obsáhlý článek o štěnicích.

První pomoc při zasažení

V případě, že dojde k vdechnutí přípravku proti hmyzu, přemístěte postiženého na čerstvý vzduch, nechte jej v klidu a teple. Dojde-li k požití, vypláchněte důkladně ústa a vypijte alespoň 0,3 l vlažné vody. V žádném případě nevyvolávejte zvracení. Zasáhne-li vás přípravek do očí, důkladně je vymývejte po dobu min. 15 min. pitnou vodu. Při zasažení kůže, místo důkladně opláchněte vodou. Dojde-li ke kontaminaci oblečení, vyperte ho. V případě přetrvávajících potíží v jakémkoli z uvedených případů, vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování přípravku

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0-30 oC.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
Skladovat v zastíněných místech. Zabraňte promrznutí přípravku.

Složení

Přípravek proti štěnicím a švábům ATAK 400ml obsahuje tyto účinné látky:

cifenotrin 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enylo)cyklopropankarboxylan.alfa.-kyjano- 3-fenoxybenzylu (zvyklostní název: Cyphenothrin). Obsah: 2,5 g/litr (0,25 % hmotnostních) cifenotrinu.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

Plastový obal s mechanickým rozprašovačem o objemu 400 ml.

Upozornění související s bezpečností

Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento insekticid nesmí kontaminovat potraviny, nápoje ani krmiva. Dbejte na to, aby povrchy, které přichází do kontaktu s potravinami atd. nebyly taktéž kontaminovány. Sprej neslouží k ošetření zvířat. Přípravek je zakázáno používat v rozporu s etiketou, k jiným účelům, jiným způsobem, či v rozporu s platnými právními předpisy.

VAROVÁNÍ

Věty o nebezpečnosti:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Proti štěnicím
Záruka: 2 roky

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
4x
4
0x
3
1x
2
0x
1
1x
5
Avatar autora | 24.10.2022
Vyhovujr
3
Avatar autora | 19.1.2022
- Ani opakovanou aplikací nebyl hmyz vyhuben

5
Avatar autora | 14.11.2021
Dobrý den nastěhovali se mi vedle do bytu Romové tak pro jistotu jsem zakoupila postřik neboť jsou špinavý a nepořádek jim nevadí prostě hrůza
5
N Avatar autora | 6.1.2021
Používali jsme na šváby a funguje to opravdu dobře.
Nevyplňujte toto pole:
DH Avatar autora Švab 12.1.2023 23:27
Dobrý den chtěla jsem se zeptat mám v kuchyni šváby a bouchla jsem tam dýmovnici a nepomohlo to myslíte že pomůže tenhle sprej předem děkuji
Odpovědět
T Avatar autora 28.12.2021 13:54
Zdravím, chtěl bych se zaptat, zda-li tento přípravek účinně funguje na štěnice. Předem děkuji za odpověď.
Odpovědět
A Avatar autora Stenice 28.12.2021 14:45
Dobrý den, ano funguje. Asi nejsilnejsí volne prodejný pripravek je Protect na stenice a blechy https://www.pasti.cz/sprej-na-stenice-a-blechy-500ml/ Ale i ten Atak funguje dobre.