Zelená síla - Sprej proti mravencům a švábům BROS 300ml

Kód: 19533
Přírodní
Značka: Bros
115 Kč 95 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023
Sprej určený pro likvidaci mravenců, švábů a pavouků obsahující rostlinné složky - insekticidní extrakt získaný z květů chryzantémy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Bros Zelená síla sprej proti mravencům a švábům 300 ml je insekticidní aerosol určený pro likvidaci mravenců, švábů a pavouků na bázi rostlinného extraktu Pyrethrum - insekticidu rostlinného původu získaného z květů chryzantémy.

Návod k použití

Zavřete okna a dveře. Před použitím protřepejte.
Držte sprej vertikálně a nastříkejte povrch ze vzdálenosti 30 cm na místech, kde se shromažďuje hmyz (lišty, za sporákem, pod umyvadlem apod.). Po nastříkání nechte místnost uzavřenou na 15 minut a poté vyvětrejte.
Pro okamžitý efekt můžete sprej nastříkat přímo na hmyz. Výsledkem pak bude okamžitá neutralizace hmyzu a cca po 5 minutách od aplikace smrt.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Zajistěte větrání čerstvým vzduchem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Kůži umyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vypláchněte oči vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: V případě požití nebo v případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C,

Složení

Piperonylbutoxid (PBO) 1%, Chrysanthemum cinerariaefolium 0,25%, Geraniol 0,01%

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 3 roky od data výroby

Balení

300 ml aerosolu

Upozornění související s bezpečností

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a
jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: