IMIDASECT Gelová nástraha proti rusům a švábům 5 g

Kód: 15068
172 Kč 142 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
28.6.2021
Gelový přípravek na likvidaci švábů a rusů.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení švábů a rusů domácích

Účinná látka: imidacloprid 2,15%

Rusi a švábi jsou lákáni potravinovými atraktanty obsaženými v gelu. Gel působí požerově i kontaktně. Hynou i rusi a švábi požírající v úkrytech trus jedinců, kteří gel pozřeli.

Obsahuje účinnou látku Imidacloprid, kterou škůdci zanesou až do hnízda ostatním jedincům, a způsobí tak vyhubení celé kolonie.

  • Vhodné proti rusu domácímu, švábu obecnému, švábu hnědopásému a švábu americkému
  • Gel zůstává účinný a atraktivní po dobu 2 měsíců
  • K uhynutí škůdců dochází během 10 dnů
  • Účinkuje na dospělé jedince i nymfy
  • Nové a vysoce účinné složení

Imidasect gel je vhodný pro byty, domy, restaurace, potravinářské provozy, hotely, školy, zdravotnická zařízení, sklady, průmyslové objekty i jiné budovy.

Balení: 5g v plastové stříkačce

Přípravek lze použít jako náhradu za zrušený produkt Mythic gel na šváby.

Věty o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí..
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H331 Toxický při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391: Uniklý produkt seberte.
P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativou.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole: