EFFECT Microtech 100ml

Kód: 41643
462 Kč 382 Kč bez DPH
Vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Insekticid v koncentrátu s mimořádně dlouhodobým účinkem proti lezoucímu hmyzu. K likvidaci rozsáhlého zamoření i preventivnímu ošetření. 100 ml koncentrátu vystačí až na 100 m²

Detailní informace

Detailní popis produktu

Koncentrát k hubení lezoucího hmyzu jako jsou švábi, mravenci, rybenky a jiný nežádoucí hmyz. Má dlouhodobou účinnost (až 2 měsíce) a to díky inovativní technologii mikrokapslí, přes jejichž membránu se účinná látka uvolňuje pomaleji a postupně.

Hmyzu, který se dostane do přímého kontaktu s přípravkem, se mikrokapsle přilepí na tělo a tím je přepraví do hnízda i na jiné jedince, kteří nepřišli do přímého kontaktu s přípravkem. Tento mechanismus fungování umožňuje zničit celé populace.

Postřik je určen k hubení lezoucích škůdců jako jsou švábi (Blatella germanica, Blatella orientalis) a mravenců (Losius niger) a to na místech, kde se nežádoucí hmyz nachází a pohybuje - praskliny ve zdech, podél dolní části stěn uvnitř budov. Můžeme aplikovat i na vnější stěny budov.

Výrobek je odolný proti účinkům světla a také při vyšších teplotách.

Návod k použití:

Před provedením dezinsekce zajistěte, aby po dobu zákroku nebyli v místnosti lidé ani domácí zvířata. Před použitím nádobku s přípravkem protřepejte.

Doporučená koncentrace aplikační kapaliny pro potírání větší populace hmyzu:
Na hladkých površích jako dřevo, sklo nebo keramika
- rozpusťte 100 ml přípravku v 5 l vody. Hotový roztok vystačí cca na 100 m²
Na porézních površích jako betonové podklady apod. -  cca 125 ml přípravku v 5 l vody. Hotový roztok vystačí cca na 100 m²

Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami. Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.

První pomoc při zasažení

Poškozenou osobu vytáhneme z kontaminované oblasti na čerstvý vzduch respektive dobře větrané místo, zajistíme základní
životní funkce a ochráníme ji před mrazem respektive horkem. V případě stavu bezvědomí nedávat nikdy nic poškozenému do
úst a nevyvolávat zvracení. Ukažte lékaři Bezpečnostní list a štítek.
Při nadýchání:
Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Při zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Znečistěný oděv a obuv odstranit. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Ústa pořádně vypláchněte vodou. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

Skladování přípravku

Uchovávejte na suchém a dobře větraném místě, v původním obalu, mimo potravin a dosahu dětí. Přípravek nesmí zmrznout.

Aktivní složky:

Tetramethrin 4 %, permethrin 8 %, piperonyl butoxid 8 %

Balení:

100 ml v plastové lahvičce s odměrkou

Upozornění související s bezpečností

varovani-toxicky-pro-rybyexclamsymbol-ghs08-100x100

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení