Obaleč jablečný: jak mít jablka bez červů

Obaleč jablečný, latinsky Cydia pomonella, je drobný motýl, který způsobuje červivost jablek. Je to nejničivější škůdce jablek na světě. Dospělí motýlci sice škody nepůsobí, ale larvy obalečů napadají plody jabloní a hrušní, někdy také ořešáků, meruněk, kdoulí, broskvoní a slivoní.

Dospělý obaleč jabloňový je 1 cm dlouhý, s rozpětím křídel až 2 cm, a má šedohnědou barvu. Na koncích předních šedých křídel jsou viditelné tmavší hnědé skvrny, okraje křídel jsou zlatě lemované. Menší zadní křídla mají na okraji drobné štětinky - brvy.

Zavíječ jablečný - motýl

Proč nejsou motýlci vidět?
Samotných motýlků si na zahradě v praxi běžně nevšimnete. Motýlci totiž létají za soumraku.

Životní cyklus obaleče

Pochopit životní cyklus každého škůdce je vždy klíčem k jeho úspěšné likvidaci. Životní cyklus obalečů začíná koncem dubna, kdy se vylíhnou dospělí motýlci, kteří přezimovali ukrytí v zámotku ukrytí v půdě nebo na popraskané kůře stromu. 

Páření pěkně v teple

Aby mohly naklást vajíčka, musí se samičky motýlků spářit. Jejich požadavky na páření, pokud jde o teplotu, jsou velmi specifické. Těsně před západem slunce (když létají) musí být teplota 17 °C nebo vyšší.

Po spáření samičky kladou vajíčka na listy nebo na malé plody. Jedna samička obaleče je schopná naklást kolem 100 vajíček. Vajíčka jsou max. 1 mm velká a okem velmi těžko spatřitelná. Z vajíček se zhruba za dva týdny vylíhnou larvy obalečů, velké až 2 cm. Larvy jsou bílé, později světle růžové, s hnědou hlavou. 

Vylíhnuté housenky se krátce živí listy a poté vyhledají plod ovoce, do kterého se zavrtají. Uvnitř plodu housenka hloubí chodbičky směrem k jádru. Suchý trus přitom housenka vytlačuje chodbičkou ven, takže zůstává přilepený na vstupním otvoru. 

Housenky jako parašutisti

Za 3 až 4 týdny spokojená housenka opouští červivý plod vstupním nebo novým otvorem a spouští se na vlákénku na kůru kmene nebo na zem pod strom. Tam se ukrytá opřede kokonem a později zakuklí. V naších podmínkách běžně vznikají dvě generace obalečů za rok.

Přezimování obalečů 

Housenky obalečů vylíhnuté v pozdním létě (srpen až říjen) přejdou na podzim místo zakuklení do tzv. diapauzy, kdy dochází ke zpomalení životních procesů. V tomto stavu přezimují larvy jako zámotky, ukryté v popraskané kůře stromů nebo v půdě pod stromem. Na jaře v dubnu se housenky obaleče zakuklí a cyklus se opakuje.

Cydia Pomonella

Škody způsobené obaleči

Mladé plody napadené housenkami nestihnou dozrát a předčasně padají. Větší plody, napadené druhou generací housenek v průběhu léta, sice dozrávají, ale jsou červivé. Otvory vykousané housenkami obalečů jsou vstupní branou pro plísně a hniloby ovoce, jako je například monilióza.

Poškození snižuje tržní hodnotu ovoce, červivá jablka nikdo nechce, i když mohou být znakem pěstování bez chemie. Za život je schopná jedna larva obaleče poškodit až 3 plody. Ukázky červivých jablek naleznete v následující fotogalerii.

Ekologické metody likvidace obalečů 

  • Proti housenkám obalečů se osvědčují parazitické hlístice Nemapom, nebo ekologický preparát Lepinox Plus.
  • Brzy na jaře je vhodné z kmene citlivě seškrábnout uvolněnou suchou kůru, abyste minimalizovali místa pro přezimování škůdce. 
  • Jako fyzickou bariéru lze rovněž nasadit lepicí pásy na stromy. Housenky, které přezimovaly pod stromem, se tak nedostanou k plodům na stromě a přilepí se na pás.

Chemické pesticidy

Proti obalečům se používají insekticidní postřiky Mospilan nebo Karate se Zeon technologií. Tyto postřiky likvidují housenky i dospělé obaleče. Postřik se aplikuje dvakrát: nejdříve na začátku června a poté se opakuje za 10 až 14 dní.

Doplňkové metody boje proti obalečům

Sběr spadaného ovoce a listí

Pravidelné odstraňování spadaného listí a jablek spadaných kolem stromu výrazně pomůže snížit populaci obalečů. Odstranění listí umožní dravým ptákům a hmyzu lépe vyhledat a sežrat zbylé housenky.

Trhání napadených plodů

Ve zrajících jablkách lze pozorovat malé otvory velikosti špendlíkové hlavičky, někdy obklopené hnědou hmotou. Když tato jablka utrhnete a zničíte, zlikvidujete jednu housenku a omezíte vývoj další generace obalečů.

Podpora přirozených nepřátel

Rovněž je efektivní udržovat na zahradě nebo v sadu prostředí bez pesticidů, kde se bude dařit přirozeným nepřátelům obalečů. Mezi ně patří pavouci, škvoři, lumčíci, vosičky chalcidky a přezimující ptáci, jako jsou sýkorky.

Feromonové lapáky

Jako monitoring výskytu obalečů se nasazují feromonové lapáky. Až na výjimky (jako je například osamocený strom jabloně) ale tyto lapáky nepomohou k likvidaci motýlků, pouze se jako ukazatele míry napadení. Základní myšlenka těchto pastí spočívá v tom, že když je chycen určitý počet molů, je čas na postřik.