Parafínové bloky na potkany a myši 100g

Kód: 19379
62 Kč 51 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.3.2023
Možnosti doručení

Jed na hlodavce v podobě parafínovaných kostek odolných vůči vodě a plísním umožňuje použití v podmínkách s vysokou vlhkostí: kuchyně, vlhké sklepy, otevřený terén. Působí proti myším, potkanům, krysám a hryzcům.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Bros - parafínové bloky na myši a potkany

Tato deratizační návnada je mimořádně atraktivní pro hlodavce díky její formě. Jedná se o parafínové kostky, které myši a potkany lákají mimo jiné také proto, že mají potřebu si obrušovat řezáky. Kostky obsahují směs látek, které jsou pro hlodavce velmi atraktivní a zároveň zabraňují náhodnému požití ze strany osob a zvířat.

Velkou výhodou těchto parafínových kostek je také jejich odolnost vůči vlhkosti, prachu a plísním. To umožňuje jejich použití na místech, kde by použití jiných návnad bylo nevhodné, jako jsou kuchyně, chladírenské sklady, vlhké sklepy a chovatelské budovy.

Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení (4-5 dní po podání), které způsobuje, že si mazaní hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců. Zkušenosti specializovaných deratizačních týmů potvrdily vysokou účinnost tohoto přípravku.

Hledáte-li účinný jed na potkany, jsou parafínové bloky spolehlivým řešením. Díky odolnosti vůči vlhkosti jsou bloky vhodné k nasazení proti hlodavcům vyskytujícím se v blízkosti vodních toků, jako je hryzec vodní.

Návod k použití parafínových bloků

Umístěte jedové kostky pouze do deratizačních stanic, které jsou zajištěny proti náhodnému otevření, a na místech, kde se vyskytují hlodavci: v blízkosti jejich nor nebo děr, oblastí krmení a chovu a na jejich stezkách.

Dávkování:
Myš domácí: 60 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
Potkan a krysa: 100 g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se potkani a krysy vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.

Monitorujte nástrahové stanice a spotřebu nástrah, doplňte nástrahu a odstrňte mrtvé hlodavce 2-3 dny po aplikaci vevnitř nebo 5-7 dní od aplikace kolem budov a poté nejméně jednou týdně.

Tipy pro efektivní použití nástrahy

Před použitím výrobku zvažte nechemické metody likvidace hlodavců. Hlodavci jsou velmi nedůvěřiví a mají vynikající čich. Proto musí být kontejery a rukavice používané pro aplikaci produktu bez zápachu. Kromě toho by měly být v blízkosti nástrahových stanic odstraněny všechny potraviny atraktivní pro hlodavce.

Nečistěte oblast, kde jsou hlodavci vidět, přímo před aplikací produktu, protože by je to mohlo rozrušit a odradit od konzumace nástrahy. Pokud používáte nástrahu kolem budov, umístěte ji do oblastí, které nejsou náchylné k zaplavení vodou, zajistěte ji proti nepříznivému počasí.

Monitorujte nástrahové stanice a kontaminovanou nástrahu a nástrahu poškozenou vodou vyměnte. Pokud je zapotřebí použít více nástražných stanic, mely by být umístěny nejméně 10m od sebe pro likvidaci mírného zamoření hlodavci a minimálně 5 m od sebe pro likvidace závažného zamoření hlodavci.

Pokud je to možné, nástrahové stanice by měly být upevněny na zemi nebo na jiných površích. Po umístění nástrahy by měla být přijata preventivní opatření ke zvýšení konzumace jedu a snížení pravděpodobnosti opakovaného zamoření ( zablokování otvorů, odstranění potravin a nápojů ).

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Opláchněte kůži velkým množstvím vody a mýdla. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky (je-li třeba), opláchněte oči vodou nebo očními kapkami, mějte otevřené oči nejméně 10 minut. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Při požití důkladně opláchněte ústa vodou. Nikdy nedávejte osobě v bezvědomí nic do úst. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, ukažte lékaři štítek a balení produktu. V případě požití zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře. Pokud je to nutné, kontaktujte toxikologické centrum.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: V případě polknutí mohou být příznaky zpožděny a
zahrnují: krvácení z nosu nebo dásní a v závažnějších případech modřiny a krev v moči a stolici.

Skladování

Skladujte v originálním uzavřeném obalu, na chladném,suchém a dobře větraném místě, které není přístupné dětem a necílovým zvířatům, oddělené od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Složení

Účinná látka: 0.029 g/kg (0,0029 %) bromadiolon

Doba použitelnosti

Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení

Hmotnost: 100g

Upozornění související s bezpečností

Opatření pro bezpečné zacházení:
Před použitím výrobku si přečtěte štítek a informace dodávané s produktem a obdržené v místě prodeje a postupujte podle těchto informací. Nástrahové stanice by měly být umístěny na místech nepřístupných dětem, domácím zvířatům a jiným necílovým zvířatům. Označte je a jasně uveďte: název produktu, číslo povolení a název účinné látky a uveďte následující informace: "obsahuje rodenticid", "neotevírat a nehýbat", "v případě nouze kontaktovat toxikologické centrum" a současně uveďte telefonní číslo takového střediska. Nepoužívejte v blízkosti potravin, nápojů, krmiva, předmětů a povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, a drenážních systémů. Při používání výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po aplikaci omyjte ruce a pokožku, která přišla do styku s produktem. Nepoužívejte rodenticidy obsahující antikoagulanty v dané oblasti po dlouhou dobu (např. k prevenci zamoření hlodavci či ke zjištění jejich aktivity). Nepoužívejte déle než 35 dní a pokud hlodavci po této době stále působí, kontaktujte odborníka. Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 Používejte ochranné rukavice
P314 Necítíte-li se dobře, vyhle-dejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a/ nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrované provozovně nebo podniku v
souladu s platnými předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Jedy na myši
Záruka: 2 roky

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
5
Avatar autora | 5.12.2021
+ funguje

Vše supr

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Společnost BROS je polská firmy, která se specializuje na přípravky na hubení hmyzu a hlodavců. Dále nabízí několik řad hnojiv na domácí i venkovní rostliny.

Každý výrobek navržen a vytvořen tak, aby svým uživatelům zajistil příjemný, bezpečný a nestresující pobyt v prostředí, kde je přítomnost hmyzu a hlodavců nežádoucí, nebo obtěžující.

BROS dbá na to, aby jejich výrobky byly nejen účinné na hmyz a hlodavce, ale zároveň co nejvíc bezpečné pro lidi.

BROS své výrobky neustále vyvýjí a vylepšuje, aby každou sezónu mohl dodávat produkty, jejichž složení a obaly vám zajistí bezpečné a pohodlné používání.

Nejoblíbenější produkty od firmy Bros si můžete prohlédnout níže.