Rodenticidy

Rodenticidy jsou jedy (pesticidy) proti hlodavcům, nejčastěji proti myším, potkanům a krysám. Název pochází z latinského označení hlodavců Rodentia.

Jak se rodenticidy používají ?

Rodenticidy se kladou v podobě nástrah, gelových polštářků nebo granulí. Z bezpečnostních důvodů se ukládají do deratizačních staniček. Jsou to krabičky s kulatým otvorem, někdy uzamykatelné, které zabraňují náhodnému pozření rodenticidu dětmi nebo domácími mazlíčky.

Jak rodenticidy fungují ?

Z hlediska principu fungování se rodenticidy dělí na dva základní druhy. Prvním jsou antikoagulanty, tedy látky snižující srážlivost krve., druhou skupinou jsou non-antikoagulanty, které způsobují většinou ochrnutí. 

Antikoagulanty

Hlodavec po pozření nástrahy zahyne na vnitřní krvácení. Mezi antikoagulanty používané v rodenticidech patří warfarin, bromadiolon, chlorofacinon, difethialon, brodifacoum.

Výhodou moderních antikoagulantů tzv. druhé generace je nízká smrtelná dávka a zpožděný účinek, který řeší nedůvěru potkanů k neprozkoumané potravě. Zpožděný účinek je dobrou zprávou i v případě náhodného pozření jedu, protože je čas vyhledat lékařskou pomoc a nasadit protijed v podobě  vitamínu K1.

Non-antikoagulanty

Mezi tyto jedy se řadí fosfát zinečnatý, strychnin, cholekalciferol, ergokalciferol a bromethalin. 

Bromethalin se v těle hlodavců rozkládá na vysoce toxické látky způsobující otok nervových buněk, které tak vyvinou tlak na mozek a způsobí paralýzu a smrt. Každý organismus bromethalin rozkládá jinak, proto má proměnlivou účinnost na různé druhy. K otravě stačí jedna dávka.

Cholekalciferol a ergokalciferol, což jsou vitamíny D3 a D2, způsobují předávkováni vápníkem a následné úmrtí na hyperkalcémii. Hlodavci musí pozřít více dávek, aby byl jed účinný.

Fosfát zinečnatý se v těle hlodavců mění na vysoce toxický plyn. Ten poškozuje mozek, srdce, játra a ledviny.

Strychnin je známý rostlinný jed, který smí používat pouze profesionální deratizátoři za určitých podmínek. Způsobuje silné křeče, paralýzu nervového systému a smrt.

Rizika rodenticidů

Hlodavci jsou savci, stejně jako lidé, psi a kočky. Proto na ně rodenticidy mají stejný účinek v případě náhodného pozření. Rodenticidy mohou být nebezpečné i pro ptáky. Pro snížení rizika se jedy kladou do nástražných staniček, často uzamykatelných.

Které rodenticidy jsou nejúčinnější?

Za nejúčinnější jedy na hlodavce lze v současnosti považovat gel Protect Revolution, a samoobslužné sáčky různých výrobců. Všechny rodenticidy naleznete na e-shopu Pasti.cz v kategorii Proti hlodavcům.