Mospilan 20 SP 500ml k postřiku

Kód: 17238
72 Kč 60 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.7.2022

Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení motolice skleníkové, mšic a mšice bavlníkové v okrasných rostlinách.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Mospilan 20 SP

Jedná se o jednorázové balení systémově účinného insekticidu ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení motolice skleníkové, mšic a mšice bavlníkové v okrasných rostlinách. Po doplnění láhve 0,5 litem vody vznikne roztok k okamžitému použití.

Návod k použití přípravku Mospilan 20 SP

Odšroubujte rozprašovač z láhve a doplňte ji 0,5 litrem vody. Našroubujte jej zpět na láhev. Láhev nechte 5 minut stát, aby se prášek dokonale rozpustil. Láhev protřepte. Nastavte pootočením trysku rozprašovače do polohy SPRAY a můžete začít s postřikem. Ošetřujte od začátku výskytu, max.1x. Ochranná lhůta je 3 dny. Postřik v prostorových kulturách ukončete při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku
Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tě-lesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.
Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.
Při zasažení očí:Při otevřených víčkách vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření).
Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a uzavřených skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě +5 až +30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímýmslunečním zářením.

Složení přípravku

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg (20%)

Balení

0,2 g přípravku v plastové láhvi s mechanickým rozprašovačem

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností

přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován). K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

symbol-ghs07-100x100symbol-ghs09-100x100

VAROVÁNÍ

Standardní věta o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Insekticidy proti hmyzu
Záruka: 2 roky
Značka insekticidu: Mospilan
Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
JM Avatar autora Trvanlivost postřiku 9.7.2021 10:34
Zajímalo by mě, jaká je trvanlivost připravené postřikové kapaliny - doba použitelnosti v návodu (2 roky) platí asi pro neotevřené balení bez vody, že? Děkuji.
Odpovědět
A Avatar autora Trvanlivost postřiku 28.7.2021 13:02
Dobrý den, po namíchání by se měl postřik spotřebovat co nejdříve. Ideální je namíchat vždy jen tolik, kolik ten den, nebo pár dnů poté spotřebujete.
K Avatar autora Trvanlivost postřiku 12.7.2021 13:23
Doba použitelnosti je uvedena v popisu produktu: 2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování. S pozdravem, Petrželová
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
Avatar autora | 1.9.2021
s výrobkem jsem spokojena, neboť bylo již nadávkováno a já jen dolila vodu

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení