Faracid 500ml

Kód: 41638
148 Kč 122 Kč bez DPH
vyprodáno
Položka byla vyprodána…

Mikrokapsulovaný insekticidní sprej proti mravencům a jinému lezoucímu hmyzu s dlouhodobým účinkem. Účinkuje až 6 měsíců po aplikaci.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Biotoll Faracid je mikrokapsulovaný jed k přímému použití na všechny druhy mravenců a jiného lezoucího hmyzu. Je ve formě postřiku s inovativní technologií mikrokapslí, přes jejichž membránu se účinná látka uvolňuje pomaleji a postupně, proto je výrobek účinný delší časové období (až 6 měsíců).

Mravenci, který se dostane do přímého kontaktu s přípravkem, se mikrokapsle přilepí na tělo a tím je přepraví do hnízda i na jiné mravence, kteří nepřišli do přímého kontaktu s přípravkem. Tento mechanismus fungování umožňuje zničit celou mravenčí kolonii.

Postřik je určen k hubení mravenců v obytných místnostech, sklepech, skladech, na terasách, v autokempech a jiných vnitřních i venkovních prostorách, kde se nachází nežádoucí hmyz.

Výrobek je odolný proti účinkům světla a také při vyšších teplotách.

Návod k použití:

  • Před použitím sprej důkladně protřepejte.
  • Postřik aplikujte na povrchy v koncentraci 500 ml na 20 m2 nebo 30 ml na 1 m2(přibližně 15 až 20 stlačení rozprašovače).
  • Pro trvalejší účinek je potřeba celý postup zopakovat.
  • Používejte na místech výskytu mravenců nebo jiného nežádoucího hmyzu, který chcete vyhubit.

První pomoc při zasažení

Poškozenou osobu vytáhneme z kontaminované oblasti na čerstvý vzduch respektive dobře větrané místo, zajistíme základní
životní funkce a ochráníme ji před mrazem respektive horkem. V případě stavu bezvědomí nedávat nikdy nic poškozenému do
úst a nevyvolávat zvracení. Ukažte lékaři Bezpečnostní list a štítek.
Při nadýchání:
Přiveďte pacienta na čerstvý vzduch - odveďte jej z nebezpečné oblasti. Při zástavě dechu je nutno provést umělé dýchání. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Znečistěný oděv a obuv odstranit. Zasažená místa na kůži důkladně umyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při projevení příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Neprodleně oči vypláchněte pod tekoucí vodou, přičemž držte oči otevřené. Vyjmout kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Ústa pořádně vypláchněte vodou. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři ukažte Bezpečnostní list nebo štítek.

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, uchovávejte v suchu v původním obalu, mimo potravin a dosahu dětí.

Aktivní složka:

Tetramethrin 0,01 %, permethrin 0,02 %, piperonyl butoxid 0,02 %

Balení:

500ml v plastové dóze s rozprašovačem

Upozornění související s bezpečností

varovani-toxicky-pro-ryby

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Proti mravencům
Záruka: 2 roky
Položka byla vyprodána…

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: