Mastercid Micro PS 1kg popraš na mravence

Kód: 13549
312 Kč 258 Kč bez DPH
Skladem (5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Práškový insekticid k okamžitému použití s vysokým a okamžitým účinkem proti lezoucímu hmyzu (mravenci, švábi atd.). Ideální k dezinsekci veřejného prostranství: domy, sklepy, školy, internátní školy, veřejné prostory, sklady atd.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku Mastercid Micro PS 1kg popraš na mravence

Práškový insekticid připraven k okamžitému použití s vysokým a okamžitým účinkem díky obsahu přirozenému pyrethrínu synergizovanému s piperonylbutoxidem. Je účinný proti lezoucímu hmyzu (mravenci, švábi atd.).
Mastercid PS je specifický pro dezinsekci veřejného prostranství: domy, sklepy, školy, internátní školy, veřejné prostory, sklady atd.

Návod k použití

Rozsypte prášek speciální tryskou nebo přímo z otvorů v nádobě, zejména do rohů, prasklin, štěrbin a do všech úkrytů, kde se hmyz obecně může skrývat.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je produkt používán na místě, kde dlouze pobýváte nebo v ložnicích, důkladně prostor vyvětrejte.

NEPOUŽÍVEJTE V ZEMĚDĚLSTVÍ NEBO NA ROSTLINY URČENÉ K VÝROBĚ POTRAVIN.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici a postiženého odveďte na čerstvý vzduch. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
Při styku s kůží: Umyjte dostatečným množstvím vody a mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud jelze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek
Při požití: V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři nádobu s produktem nebo štítek. Nevyvolávejte zvracení.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu a suchu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Přípravkem nesmí být kontaminovány potraviny, nápoje ani krmiva, ani plochy, s kterými tyto přicházejí do kontaktu. Přípravek nesmí být aplikován přímo na zvířata.

Složení

100 gr produktu obsahuje:
Pyrethrum Exract 25%: 0,8g
Pure Piperonylbutoxide: 1,8g
Koformulanty do: 100g

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Balení

1 kg přípravku v plastové dóze

Upozornění související s bezpečností

varovani-toxicky-pro-ryby

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Proti hmyzu
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 1 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: