Hlístice NEMAPOM jako nejlepší ochrana proti obaleči jablečnému

Obaleč jablečný (Cydia pomonella) je nenápadný motýlek, jehož larvy napadají jabloně, někdy i hrušně, meruňky či ořešáky. Housenky se prokousávají do plodů jablek a k jadřincům. Plody napadení obalečem poznáte podle dírky, kolem které je nahromaděný trus. Výsledkem je vysoká červivost jablek.

Housenky obalečů mají přirozeného nepřítele v podobě mikroskopických hlístic Steinernema Feltiae. Jedná se o parazitické červíky, kteří aktivně hledají a napadají larvy obalečů. Pro člověka jsou naprosto neškodné. Napadené larvy do dvou až třech dní uhynou.

Běžná ochrana před obalečem jablečným je rozšířený postřik Mospilan. Pokud však nechcete na jabloně aplikovat chemii, existuje ekologičtější řešení v podobě využití hlístic. Postřik má obchodní název Nemapom. Hlístice jsou dodávány v suchém stavu, obsah balení stačí rozmíchat ve vodě a postřikovačem aplikovat na kůru a větve stromů. Housenky obaleče jablečného totiž přezimují v prasklinách kůry, omotané jemným předivem pavučinek.

Skvělou vlastností hlístic je, že se samy dále množí v tělech uhynulých housenek. Postřik Nemapomem je velmi jednoduchý, ale protože jde o živé organismy, mají hlístice v obale omezenou životnost, 6 týdnů od data výroby. Postřik se nesmí mísit s jiným insekticidem na chemické bázi, proto pozor na dobře vypláchnutý postřikovač.

NEMAPOM se dodává v balení 10 milionů nebo 50 milionů hlístic.