Effect - univerzální sprej proti hmyzu 400 ml Insekticidní spray

Kód: 41639
122 Kč 101 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Insekticid s okamžitým účinkem proti lezoucímu a létajícímu hmyzu. Má příjemnou vůní, která osvěží místnost.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 • Aerosolový insekticid určený k hubení létajícího a lezoucího hmyzu
 • K likvidaci much, komárů, molů, vos, octomilek, rybenek, pavouků, švábů, rusů, blech.
 • Insekticid působí kontaktně, má okamžitý účinek.
 • Díky přidanému repelentu účinkuje sprej Effect na ošetřeném povrchu několik dnů, můžeme ho tedy použít i na preventivní ošetření.
 • Přípravek je vhodný k použití ve vnitřních i venkovních prostorách.
 • Sprej má příjemnou citrusovou vůní, která místnosti osvěží.

Použití spreje Effect:

 • Před použitím sprej důkladně protřepejte.
 • Při aplikaci držte sprej pokud možno ve svislé poloze.
 • Proti mouchám a jinému létajícímu hmyzu stříkejte do prostoru místnosti směrem nahoru ve všech směrech.
 • Postupujte od konce místnosti směrem ke dveřím abyste nevdechovali aerosol.
 • Doba postřiku místnosti o objemu 20 m2 činí asi 5 sekund.
 • Proti lezoucímu hmyzu stříkejte do jejich skrýší ze vzdálenosti 30 cm nebo preventivně kolem oken, do štěrbin, sklepích, spižírnách, na terasách apod.

První pomoc při zasažení:

Při nadýchání: Zajistěte větrání čerstvým vzduchem.V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Kůži umyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vypláchněte oči vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: V případě požití nebo v případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování přípravku

Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě, chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C.

Účinné látky: 

Tetramethrin 0,3%
permethrin (ISO) 0,1%

Balení:

400ml aerosolu ve spreji

Upozornění související s bezpečností

Nepoužívejte v přehnaně velkém množství. nebo jinak než podle návodu. Nestříkejte po lidech, domácích zvířatech, na potraviny, na zařízení na přípravu jídla a na jídelní příbory.

100px-GHS-pictogram-flamme.svg100px-GHS-pictogram-pollu.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
EUH208 Obsahuje permethrin (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechovat mlhu/výpary.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P401 Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a krmív.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Proti hmyzu
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: