DEET

DEET je nejpoužívanější aktivní složka v repelentech proti hmyzu. Jde o pesticid, označovaný také jako Diethyltoluamid nebo N,N-diethyl-meta-toluamid.
Původně byl vyvinutý jako ochrana před škůdci v zemědělství, později byl používán ve vojenství právě k ochraně vojáků před komáry a klíšťaty.

Spreje s obsahem DEET se nedoporučuje aplikovat na kůži, ale pouze na oblečení. Tato toxická chemická látka může vyvovalat kožní reakce - svědění nebo vyrážky.

Spreje obsahující DEET není vhodné používat u dětí. Látka má škodlivé účinky na nervovou soustavu. DEET je rovněž toxická pro vodní organismy.

Výhodou sprejů s DEET je dlouhodobá účinnost ochrany ve srovnání se spreji na přírodní bázi.