Bros červené sáčky 150g

Kód: 19381
78 Kč 64 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.11.2022

Měkká návnada na potkany a myši. S účinnou látkou Bromadiolon. 150g balení obsahuje 15 sáčků. Vyvážený poměr ceny a účinnosti.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Velmi účinný rodenticid ve formě těstovinových sáčků. Nástraha na hubení potkanů, krys, a myší domácích. K použití v domácnostech a komunální oblasti.

Charakteristika

 • Deratizační nástraha k přímému použití ve formě pasty, balená v sáčcích z jedlého papíru.
 • Určeno k hubení myší domácích (Mus musculus), potkanů (Rattus norvegicus) a krys (Rattus rattus)
 • Určeno k aplikaci v komerčních deratizačních staničkách.
 • Každý sáček obsahuje 10g jedové nástrahy.
 • Sáčky Bros jsou odolné proti vlhkosti a plísním.

Rozdíl oproti modrým sáčkům

Červené sáčky BROS obsahují účinnou látku Bromadiolon. Představují vyvážený poměr mezi pořizovací cenou a účinností. Pokud hledáte nejsilnější přípravek proti hlodavcům, použijte modré sáčky s účinnou látkou Brodifacoum.

Návod na použití:

 • Sáčky umísťujte do komerčních deratizačních staniček, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci.
 • Staničky umístěte pouze na místa, kde byl zjištěn výskyt hlodavců.
 • Pokud to je možné, před aplikací přípravku odstraňte jiné zdroje potravy hlodavců, nebo je alspoň podle možností zredukujte.
 • Deratizační staničky umístěte do blízkosti nor, cestiček hlodavců a na místa, kde hledají potravu. Přípravek je určen k používání v uzavřených prostorách a v jejich bezprostředním okolí.

Dávkování:

 • Myš domácí: 60g nástrahy v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se myši vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.
  Potkan a krysa: 100g nástrahy  v deratizační staničce na každých 5-10 metrů podlahové plochy ošetřeného prostoru, kde se potkani a krysy vyskytují, pohybují a vyhledávají potravu.

Zásady kladení nástrah do staniček

Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, musí být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku, protijed, a jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila. Dále upozornění, že se se staničkou nesmí manipulovat ani ji otevírat.

Deratizační staničky s nástrahou pravidelně kontrolujte. Poškozenou nástrahu nahraďte nástrahou čerstvou. Nástrahu doplňujte, dokud trvá její konzumace hlodavci a dokud hlodavci nevymizí. Během deratizačního zásahu je nutné, minimálně v době kontrol a doplňování deratizačních staniček, sbírat uhynulé hlodavce a likvidovat je v souladu s právními předpisy.

Pokud je nástraha trvale spotřebovávána, zvyšte počet deratizačních staniček, nikoliv však množství nástrahy v nich. Pokud zůstává nástraha nedotčena a přítomnost hlodavců je zřejmá, přemístěte deratizační staničky na jiná místa.

V soukromých objektech, sklepích, garážích, zahradních stavbách apod. může být přípravek použit neprofesionálně. Ve veřejných budovách a provozovnách, úřadech a průmyslových a komerčních objektech a jejich bezprostředním okolí, musí být přípravek používán profesionálně. Přípravek může být aplikován jen na místa skutečného výskytu myší domácích, potkanů a krys.

Hlodavci začínají hynout za 3-5 dní po konzumaci nástrahy. Po vymizení potkanů odstraňte deratizační staničky se zbytky nástrahy a odstraňte i případné zavlečené zbytky nástrahy. Pokud se hlodavci na ošetřené ploše znovu objeví, deratizační zásah opakujte.
 

Upozornění:
Chraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Zabraňte kontaktu s očima, sliznicemi a kůží.
Při práci s přípravkem používejte pracovní oděv, pracovní rukavice. Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Před jídlem, pitím a kouřením a po skončení práce je nutné si umýt ruce vodou a mýdlem. Používejte přípravek tak, aby nedošlo ke kontaminaci potravin, nápojů, krmiv ani jejich obalů, ani ke kontaminaci kuchyňského náčiní. Je-li nutná dekontaminace povrchu znečistěného přípravkem, použijte houbu navlhčenou v 5% roztoku chloridu sodného. Na textiliích může přípravek zanechávat viditelné skvrny.
Nepoužívejte ve volné přírodě ani proti necílovým organismům.
Přípravek může být používán pouze k hubení škodlivých hlodavců podle návodu k použití a v doporučeném dávkování.
Přípravek je toxický pro savce a ptáky. Psi, kočky, prasata a jiní predátoři a mrchožrouti mohou být otrávení požíráním uhynulých nebo hynoucích škodlivých hlodavců, ovlivněných přípravkem.
Přípravek musí být aplikován v komerčních deratizačních staničkách, které brání přístupu nepovolených osob a necílových organismů k nástraze. V ideálním případě by měly být deratizační staničky připevněny k podlaze.
Při profesionálním použití přípravku na veřejně přístupných místech ve veřejných budovách musí být umístěno viditelné oznámení, že je prováděna deratizace za použití tohoto přípravku. Oznámení musí dále obsahovat upozornění na možnost primární a sekundární otravy, uvedeny opatření první pomoci a kontakt na firmu, která zásah provádí.

Doba použitelnosti: Spotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu.

Balení: 150g (15 sáčků po 10ti gramech)

Účinná látka: 0.0029g/kg (0,0029 %) bromadiolon

Číslo povolení: CZ-2014-0017

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-vdech.png

Označení rizik
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpadP102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte etiketu.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.P270 Nejíst, nepít a nekouřit při používání tohoto výrobku.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
nebo lékaře
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Samoobslužné sáčky
Hmotnost: 0.15 kg
5
10x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
JJ Avatar autora | 25.9.2022
+ Dobrá manipulace

5
Avatar autora | 13.9.2021
+ rozumná prodejní cena

5
Avatar autora | 11.5.2021
Je účinný.
5
A Avatar autora | 7.1.2021
zabralo to a potkani zdechaj
4
MK Avatar autora | 7.1.2021
Prvních pár dní to vypadalo, že si je jen vykrmuju sáčky myzeli a hajzlíci mi běhali vesele dál po zahradě. Účinek začal bt vidět až po několika dnech.
5
A Avatar autora | 6.1.2021
Sáčky hryzcům velmi chutnají. Je jich poměrně velká spotřeba.
5
Avatar autora | 11.12.2020
+ Funguje, pohodlné používání

5
Avatar autora | 3.8.2020
ok

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: