Ukončení prodeje rodenticidů k 28.2.2018

Vzhledem k novému nařízení EU bude s platností od 1.3.2018 zakázán koncovým zákazníkům prodej všech rodenticidů s obsahem účinné látky 0,005%.

Toto omezení se týká všech rodenticidů prodávaných na našich stránkách. Po 1.3.2018 již není možné zakoupit žádný z těchto přípravků:

STOP škůdcům gel

Gardentop pasta

Muskil pasta

Bros červené sáčky

Ratimor parafínové kostky

Ratimor obslužné sáčky

Prodej tohoto zboží je od 1.3.2018 zakázán a bez náhrady ukončen.
Od 1.3.2018 smí rodenticidy obsahující více než 0,003% účinné látky nakupovat a používat pouze profesionálové.