Zelená síla Sprej na krtky a hraboše 400ml

Kód: 19686
160 Kč 132 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.11.2022

Repelentní sprej pro postřik do podzemních chodeb spolehlivě odežene krtky a hraboše ze zahrad a pozemků. Obsahuje rostlinné složky. Velmi snadná aplikace jediným stiskem trysky.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika přípravku

Tento přípravek ve spreji je účinnou ochranou před výskytem krtků a hrabošů na zahradách, loukách, v parcích, letištích a dalších plochách. Tento přípravek úspěšně funguje díky aktivním složkám rostlinného původu, které jsou pro tyto škůdce silně odpuzující. Sprej se aplikuje do krtince nebo nory velice snadno - pomocí jednoho stlačení trysky se uvolní celý obsah nádoby. Účinné látky se tak pod vysokým tlakem uvolní do systému chodeb a tunelů a usadí se na jejich stěnách, kde působí odpudivě ještě dlouho a nepřetržitě. Přípravek nabude plné účinnosti po 24 hodinách a jeho účinek trvá minimálně po dobu dvou týdnů.

Návod k použití

1. Odkryjte vchod do tunelu a odstraňte vrchní vrstvu půdy z aktivního krtince
2. Otočte trysku nádoby dolů, stiskněte trysku a nádobu ihned umístěte do vstupu tunelu. Obsah nádoby se automaticky uvolní během několika minut.
3. Aby se zvýšila účinnost produktu, otvor kolem nádoby utěsněte zeminou
4. Po vyprázdnění nádobu vyjměte z otvoru a otvor zakryjte zeminou
5. Postup opakujte podle potřeby, např. když se objeví nové krtince

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Zajistěte větrání čerstvým vzduchem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Kůži umyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Vypláchněte oči vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: V případě požití nebo v případě jiného problému vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, nevystavujete teplotě přesahují 50°C, Neskladujte spolu s potravinami, nápoji a krmivy. Skladujte mimo dosah dětí. Výrobky jsou pod stálým tlakem!

Složení

Účinná látka: geraniol 0,5 % (0,5 g/100g), levandulový olej (0,25 g/100g)

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 2 roky od data výroby

Balení

400 ml aerosolu ve spreji

Upozornění související s bezpečností

Opatření pro bezpečné zacházení: Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte plyny/ páry/aerosoly. Zajistěte účinné větrání. Vzhledem k možnosti vystavení účinkům nebezp. látky, používejte vhodné ochranné prostředky (odolné rukavice, ochranné brýle a oděv). Pracujte v souladu s návodem k použití – při jeho dodržování nejsou zvláštní ochranná opatření nutná.

100px-GHS-pictogram-flamme.svg

NEBEZPEČÍ

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Odpuzovače krtků
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: