Pokud máte registraci vytvořenou ještě na starém e-shopu, pro první přihlášení si prosím nastavte nové heslo zde.

Kuličky proti molům

Kód: 19152
57 Kč 47 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)
Můžeme doručit do:
8.3.2021
kuličky sloužící k likvidaci molů, jejich vajíček a larev

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kuličky proti molům chrání oděvy, textilie a kožešiny před moli. Likvidují dospělé jedince, jejich vajíčka i larvy. Kuličky proti molům dodávají vašim oděvům příjemnou vůni.
Návod k použití: vybalte kuličky proti molům a umístěte je do skříně, zásuvky nebo komody. Jedno balení ochrání prostor o velikosti až 1m3 po dobu asi 6ti měsíců.
balení obsahuje 20ks kuliček

VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje citronellol, R-(-)-karvon, isohexenyl tetrahydrobenzaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
5
2x
4
0x
3
1x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
3
Avatar autora | 10.10.2020
Rozbalení sáčku provází intenzivní vůně, která po několika dnech vymizí, na populaci škůdců se účinek prozatím neprojevil.
5
Avatar autora | 14.8.2020
Moly postupně mizí.
5
Avatar autora | 26.7.2020
Počet molů se podstatně snížil.