Jarní postřik jabloní, rybízu, maliníku a jahod 50ml

Kód: 17315
Přírodní
Značka: AgroBio
146 Kč 121 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Jarní postřik proti mšicím a sviluškám k ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahod ve formě rozpustného koncentrátu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek na přírodní bázi (na bázi přírodních polysacharidů). Na rostlině vytváří lepivý povlak, který rostlinám neškodí, ale škůdce zahubí.

Pro jaké rostliny a škůdce se dá přípravek použít

  • ovocné dřeviny (jabloň) -  mšice, svilušky, štítenky, puklice
  • ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) - mšice, svilušky, štítenky, puklice

Návod k použití přípravku Jarní ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahod

  • aplikace postřikem brzy na jaře
  • jabloně - ošetřujte od rašení do růžového poupěte
  • rybíz, maliny, jahodník - ošetřujte od rašení do fáze vývoje prvních květů
  • bez zápachu
  • aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky
  • před ošetřením doporučujeme provést ověření citlivosti na menším počtu rostlin / menší ploše

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Vždy při zasažení očí neředěným prostředkem nebo projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. slzemí, zatrudnutí, pálení očí; přetrvávající podráždění kůže apod.) nebo v připadě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených vícek čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání
lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbaloveho letáku a o poskytnuté první pomoci.
Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých, chladných, uzamykatelných a dobře větraných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, farmaceutických výrobků, kosmetických výrobků, desinfekčních prostředků a prázdných obalů od těchto látek při teplotách + 5 až + 30 °C. Chránit před nadměrným teplem či chladem. Skladujte mimo dosah dětí.

Složení přípravku

dokusát sodný 600 g/l (57,5 - 62,5 % hmot.)

Balení

50 ml přípravku, plastová láhev v kartonove krabičce

doba použitelnosti

2 roky od data výroby při skladování v originálních neporušených obalech a při dodržení podmínek skladování.

Upozornění související s bezpečností INPORO PS PROTI MŠICÍM A SVILUŠKÁM

 

100px-GHS-pictogram-acid.svg

NEBEZPEČÍ
Standardní věta o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování par.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy.

Doplňkové informace:
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Proti škůdcům
Rostlina: Jahody

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
K Avatar autora Použití na slivoně 11.5.2022 07:45
Dobrý den, mám dotaz jestli lze INPORO použít i na slivoně. Dokuji za odpověď
Odpovědět
A Avatar autora Použití na slivoně 26.5.2022 08:29
Dobrý den, ano dá.