Hubení hmyzu Chrysanthemum 50 ml

Kód: 17110
Přírodní
Značka: AgroBio
204 Kč 169 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Přírodní insekticid ve formě koncentrátu pro hubení mravenců, švábů, much a vos a jiného lezoucího a létajícího hmyzu ve vnitřních i venkovních prostorách.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přírodní insekticid k hubení lezoucího a létajícího hmyzu. Účinek nastane v závislosti na druhu hmyzu mezi 20-50 minutami a dlouhodobý hubící účinek byl prokázán po dobu 7 dnů. Poté účinek pomalu klesá v důsledku rozkladu přírodní účinné látky.
Účinnou látkou je Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt, který účinkuje jako kontaktní jed. Působí na nervovou soustavu hmyzu, kdy přeruší její funkci a hmyz tak okamžitě paralyzuje. Vzhledem k tomu, že Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt patří do skupiny účinných látek pyretriny, které se velmi rychle v přírodě odbourávají, je potřeba postřik podle potřeby opakovat.

Oblast použití:

Přípravek je určen pro použití především do exteriérů (v interiérech v dobře větraných prostorech, a za dodržení bezpečnostních opatření). Ideální pro použití na bio farmách. Jedná se rovněž o výborný prostředek také do stájí (hovězí dobytek, prasata, drůbež).

Sprej zlikviduje:

lezoucí a létající hmyz jako např.: rus domácí (Blattella germanica), šváb obecný (Blatta orientalis), mol potravinový (zavíječ paprikový - Plodia interpunctella je motýl z čeledi zavíječovití; jeho larva je běžný potravinový škůdce), mravenec obecný (Lasius niger), moucha domácí (Musca domestica), vosa obecná (Vespa vulgaris)

Použití:

Aplikace postřikem, pomocí ručního nebo zádového postřikovače nebo rozprašovače. Podle dávkování rozřeďte přípravek s vodou. Poté hotový roztok
aplikujte cíleným použitím na místa v nichž se shlukuje hmyz.
Hubící účinek nastává během 20-50 minut, v závislosti na druhu hmyzu. Spotřeba hotového roztoku: 30 ml/m².

Dávkování: cca  50 ml / 540 ml / 20 m²

Doba použitelnosti:

3 roky od data výroby

Balení:

50 ml koncetrátu v plastové lahvičce + odměrka

Účinná látka:

60 g/l Chrysanthemum cinerariaefolium extract

První pomoc:

Obecná upozornění: Ihned odstraňte kontaminovaný oděv.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, pří obtížích vyhledat lékaře.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s lékařem.
Při požití: Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa. Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledat lékaře.
LÉKAŘSKÁ POMOC: V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Upozornění související s bezpečností
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

symbol-ghs09-100x100

Věty o nebezpečnosti:
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Proti hmyzu, Proti molům potravinovým
Druh mola: Mol potravinový

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: