Bofix 100ml - selektivní herbicid

Kód: 17088
298 Kč 246 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
29.11.2022
Selektivní herbicid slouží k hubení plevelů v okrasných trávnících.

Detailní informace

Detailní popis produktu

POPIS: Postřik zahubí dvouděložné plevele, zatímco trávníku nijak neublíží Postřikový herbicid ve formě mikronizované suspoemulze k hubení odolných dvouděložných plevelů v okrasných a účelových trávnicích a travách na semeno. 

POUŽITÍ: Naředíme požadované množství přípravku vodou a aplikujeme na trávník postřikem. Bofox aplikujte na trávník postřikem nejdříve 2 dny po sečení. Po postřiku je nutné trávník nesekat 2-14 dní podle odolnosti plevele který hubíme. Většině plevelů stačí 5 dní, ale například svlačec rolní nebo smetanka lékařská potřebují 14 dnů aby se přípravek dostal do veškerých kořenů a rozslinu zahubil dokonale.

ÚČINNOST: Hubí veškeré dvouděložné jednoleté i vytrvalé plevele. Plevel se po aplikaci hyne po 2-14 dnech podle odolnosti. Aplikujte tak, aby po dobu 3 hodin po postřiku nepršelo. Déšť po 3 hodinách po aplikaci již účinnost boxixu nesnižuje.

ÚČINNÁ LÁTKA: Clopyralid 20 g/l, Fluroxypyr 40 g/l, MCPA 200 g/l

BALENÍ: 100ml na plochu 250m².

Upozornění související s bezpečností

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě po větru od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

100px-GHS-pictogram-pollu.svg100px-GHS-pictogram-exclam.svg

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

Pokyny pro bezpečné zacházení
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305 + P351+ P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Doplňkové parametry

Kategorie: Herbicidy a postřiky na plevel, Bofix
Značka herbicidu: Bofix

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: