Bílé lepové desky proti pilatkám 5ks

Kód: 25206
Vyrobeno v ČR
130 Kč 107 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
7.2.2023

Lapače pilatek škodících na jabloních a slivoních. Ochrana proti červivosti.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pilatky

Pilatky jsou blanokřídlý hmyz, způsobující červivost švestek a jablek. Pilatka švestková je 4-5 mm velká černá muška, která klade vajíčka do květů slivoní. Každá vylíhnutá larva napadne 3-4 plody. Pilatka jablečná má 6-7 mm a způsobuje zkorkovatělé chodbičky ve slupkách jablek a jejich červivost.

Charakteristika produktu

Bílé lapače pilatek představují pomocný prostředek na ochranu rostlin. Jsou určené k signalizaci výskytu a snižovaní populační hustoty pilatek. Mnoho škůdců je lákáno výraznými barvami květů. Bílá barva přitahuje právě pilatky, které se následně nalepí v nevysychavém lepu. Takto se výrazně sníží množství pilatek, které by jinak nalétaly do květů a poškodily je.

Návod k použití

Lapače se vyvěšují asi týden před začátkem kvetení. Rozvěšují se rovnoměrně po obvodu koruny stromů na východní, jižní a západní stranu koruny stromu. Až jsou lapače silně pokryty hmyzem či nečistotou, vyměňte je za nové.
Dávka: 2 lapače na každý metr výšky stromu.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z etikety/štítku produktu
Nadýchání: Přerušte expozici. Přejděte na čerstvý vzduch.
Zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou.
Zasažení pokožky: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Pokožku dobře opláchněte.
Požití: Ústa vypláchněte vodou. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření, informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování

Skladujte v suchých, čistých, dobře větratelných skladech.

Složení

Účinná složka: Nevysychavý lep na bázi polyoleofinů Cemstop Ecofix 181 g/kg

Doba použitelnosti

2 roky od data výroby

Balení

baleno po 5ti kusech lepových desek o rozměru 14,8x21cm

Upozornění související s bezpečností

Může poškodit zdraví při požití nebo při delším kontaktu se sliznicemi a pokožkou! Uchovávejte z dosahu dětí. Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od potravin. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Zabraňte kontaminaci vody pomocným prostředkem nebo jeho obalem. Pomocný prostředek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel. Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: