Změna barvy samoobslužných sáčků Liquid Bag Aroma

Barva sáčků Liquid Bag Aroma byla změněna z růžové na modrou. Ostatní vlastnosti přípravku zůstaly zachovány.

Změna barvy sáčků z růžové na modrou proběhla kvůli novým nařízením, podle kterých budou mít veškeré rodenticidy modrou barvu.
Příchuť i složení u sáčků aroma zůstaly stejné a sáčky na škůdce fungují stejně jako dřív.