BBCH

BBCH je standardizovaná stupnice vývojových a růstových stádií rostlin (tzv. fenofází), používaná v Evropské Unii. Existuje obecná stupnice BBCH a pak samostatné stupnice pro různé typy rostlin. Jinou BBCH stupnici tak mají např. trvalky, obilniny, peckoviny nebo třeba kukuřice.

Praktické využití těchto stupnic je například v návodech na postřiky, kde se definují ochranné lhůty nebo od kdy je možné přípravkem rostlinu ošetřovat.

Na ukázku uvádíme obecnou BBCH stupnici:

Fenologické fáze podle BBCH: 01 - Obecná stupnice - všechny rostliny (BBCH)

00

suché semeno (v této fázi jsou semena mořena)

01

počátek bobtnání semen

03

konec bobtnání semen

05

kořínek (radicula) vystoupil ze semene

06

prodlužování kořínků, tvorba kořenových vlásků

11

první pravý list, pár listů nebo přeslen je rozvinutý

12

2 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty

13

3 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty

14

4 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty

15

5 pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto

16

6 pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto

17

7 pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto

18

8 pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto

19

9 nebo více pravých listů, listových párů nebo přeslenů rozvinuto (Odnožování, vývoj postranních výhonů, nebo prodlužování stonků může probíhat v dřívější fázi, nebo postranní výhony se nemusí vůbec vytvořit.)

21

první postranní výhon viditelný

22

2 postranní výhony viditelné

23

3 postranní výhony viditelné

24

4 postranní výhony viditelné

25

5 postranních výhonů viditelných

26

6 postranních výhonů viditelných

27

7 postranních výhonů viditelných

28

8 postranních výhonů viditelných

29

9 nebo více postranních výhonů viditelných

31

stonek (růžice) dosáhl 10 % konečné délky (konečného průměru)

32

stonek (růžice) dosáhl 20 % konečné délky (konečného průměru)

33

stonek (růžice) dosáhl 30 % konečné délky (konečného průměru)

34

stonek (růžice) dosáhl 40 % konečné délky (konečného průměru)

35

stonek (růžice) dosáhl 50 % konečné délky (konečného průměru)

36

stonek (růžice) dosáhl 60 % konečné délky (konečného průměru)

37

stonek (růžice) dosáhl 70 % konečné délky (konečného průměru)

38

stonek (růžice) dosáhl 80 % konečné délky (konečného průměru)

39

stonek dosáhl konečné délky, nebo růžice konečného průměru

41

skliditelné vegetativní části rostliny se začínají vyvíjet

43

skliditelné vegetativní části rostliny dosáhly 30 % konečné velikosti

45

skliditelné vegetativní části rostliny dosáhly 50 % konečné velikosti

47

skliditelné vegetativní části rostliny dosáhly 70 % konečné velikosti

49

skliditelné vegetativní části rostliny dosáhly konečné velikosti

51

viditelné květenství nebo květní poupata

55

první jednotlivé květy jsou viditelné (ještě zavřené)

59

první korunní plátky viditelné

61

počátek kvetení: 10 % květů otevřených nebo 10 % kvetoucích rostlin

63

30 % květů otevřených nebo 30 % kvetoucích rostlin

65

plný květ, 50 % květů otevřených nebo 50 % kvetoucích rostlin, první korunní plátky opadávají, nebo zasychají

67

dokvétání, většina květních plátků opadlých nebo zaschlých

69

konec kvetení, viditelná násada plodů

71

malé plody viditelné, nebo plody dosáhly 10 % konečné velikosti

73

první plody dosáhly konečné velikosti, nebo plod dosáhl 30 % konečné velikosti

75

50 % plodů dosáhlo konečné velikosti, nebo plod dosáhl 50 % konečné velikosti

77

70 % plodů dosáhlo konečné velikosti

79

téměř všechny plody dosáhly konečné, pro druh nebo odrůdu typické velikosti

81

počátek zrání nebo vybarvování plodů

85

pokročilé zrání nebo pro druh nebo odrůdu typické vybarvování plodů

88

plody začínají měknout (druhy s dužnatými plody)

89

plná zralost, plody jsou plně pro druh nebo odrůdu typicky vybarvené, počátek opadávání plodů

93

listy začínají měnit barvu nebo opadávat

95

50 % listů změnilo barvu, nebo opadalo

97

konec opadávání listů, rostliny nebo jejich nadzemní části odumřely, nebo jsou v dormanci

99

sklizené produkty (V této fázi se sklizené nebo skladované produkty ošetřují. Osivo se ošetřuje ve fázi 00.)