Lepidlo ve spreji na ochranu stromů a rostlin Vermifix 400 ml

Kód: 17101
218 Kč 180 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)
Můžeme doručit do:
28.3.2023
Možnosti doručení

Lepidlo ve spreji pro ochranu stromů a rostlin proti lezoucímu hmyzu. Má dlouhotrvající účinek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Pomocný prostředek ve formě lepidla na ochranu stromů a rostlin, skleníkových kultur, zeleniny, pokojových rostlin a polních plodin před škodlivým hmyzem. Je také výborným pomocníkem pro monitoring a signalizaci náletu či výskytu škodlivého hmyzu (molice, mšice, smutnice, vrtule, vrtalek, aj.).

Lepidlo je ve spreji, což zajišťuje jeho snadnou aplikaci. Po nanesení tak vytváří 100% bariéru proti lezoucím škůdcům i na hrubých kmenech. Výrobek je bez insekticidů. Velmi odolné proti slunečnímu světlu, které jinak u těchto typů lepidel způsobuje rychlé znehodnocení. I na přímém slunci má vysokou lepivost po velmi dlouhou dobu.

Lepidlo Vermifix je skvělá alternativa k lepicím pásům. Pokud mají vzrostlejší stromy rozpraskanou kůru, lepicí pásy nezajistí přilnavost po celém obvodu kmene a na některých místech mohou škůdci pod pásem podlézt. U lepidla toto nehrozí a ochrana stromu je silnější.

Lepidlo Vermifix ochrání rostliny a stromy proti mravencům a dalšímu lezoucímu hmyzu jako jsou dřepčíci, nosatci, třásněnky, puklice, píďalky, aj.

Návod k použití

  • Lep je možné nastříkat přímo na zralou kůru stromů, nejlépe ze vzdálenosti 5 - 10 cm v tenké vrstvě (čerstvě nanesený lep v silnější vrstvě má snahu stékat).
  • Je vhodné nanášet lep ve dvou vrstvách, v případě drsnější nebo popraskané kůry i vícekrát), aby se vytvořila bariéra, která nedovolí lezoucím škůdcům projít do koruny stromu a způsobit případné škody na plodech.
  • Lepidlo lze také nastříkat na různé materiály jako lepenka, folie apod. a tím vytvořit lepové desky nebo šipky (pro zavěšení do koruny stromů nebo zapíchnutí do zeminy vedle rostliny).
  • Lepová plocha je zcela aktivní den po aplikaci.

První pomoc při zasažení

Všeobecné pokyny: Vždy při zasažení očí neředěným prostředkem nebo projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. slzemí, zatrudnutí, pálení očí; přetrvávající podráždění kůže apod.) nebo v připadě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání: Přerušte práci. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
První pomoc při zasažení očí: Vyplachujte oči cca 15 minut při násilím široce rozevřených vícek čistou tekoucí vodou a současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.
První pomoc při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání
lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbaloveho letáku a o poskytnuté první pomoci.
Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Skladování přípravku

Chraňte před slunečním zářením, při teplotě teplotě 0°C - 30°C. Uchovávat mimo dosah dětí. Přípravek nesmí přijít do kontaktu s potravinami, nápoji  a krmivy pro zvířata. Skladovat pouze v originálním balení.

Složení

polyolefiny 42 % (420 g/ kg)

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti 5 let od data výroby

Balení

400 ml lepidlo ve spreji

Upozornění související s bezpečností

vystraha-horlave

NEBEZPEČÍ

Věty popisující druhy rizik:
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Věty popisující podmínky pro bezpečné používání:
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 – Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 – Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 – Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: