BIO KILL představení přípravku

BIO KILL je postřik určený k hubení všech známých druhů hmyzu a jeho zárodků.

Hlavními výhodami přípravku Bio Kill jsou jeho dlouhodobá účinnost, schopnost biologicky se sám odbourat, a fakt, že je bez zápachu a nezanechává skvrny. Pokud tedy hledáte ekologický postřik proti blechám, sáhněte po tomto produktu.

Popis přípravku BIO KILL:

Jedná se o insekticidní postřik s dlouhodobým účinkem. Bio Kill je bez zápachu, neškodný pro člověka a teplokrevné živočichy. Typickým použitím je hubení blech. Bio Kill se může používat k likvidaci hmyzu v domácnostech, zdravotnických zařízeních, potravinářských provozovnách, společenských zařízeních.

Účinnost přípravku BIO KILL:

Nejčastěji se používá k likvidaci blech, ale je účinný proti všem známým druhům hmyzu a jeho zárodkům. Výborně funguje také proti švábům, rusům, mouchám, komárům, štěnicím, blechám, molům šatním, mravencům, vosám, rybenkám, roztočům, škůdcům potravin a tkanin.

Návod k použití:

BIO KILL před použitím vždy řádně protřepejte.

BIO KILL není určen k přímé aplikaci na domácí zvířata. Aplikuje se pouze na prostředí - koberce, podlahy, pelíšky, nábytek, ...

Zamezte možnému styku koček s přípravkem, je pro ně toxický.

Přípravek aplikujte ze vzdálenosti asi 30 cm na všechna místa, kde se hmyz zdržuje a ukrývá. Ošetřená plocha musí být stejnoměrně zvlhčená. Přípravek je bez zápachu a nezanechává viditelných stop. Postřik opakujte za 3 - 4 týdny, nebo při novém výskytu hmyzu.

  • Proti švábům a rusům - se aplikuje ve formě pásů do rohu místností, na rámy dveří a oken, do okolí odpadových košů,  umyvadel, kanalizačních odpadů, rozvodů tepla a teplé vody.
  • Proti mouchám a komárům - se aplikuje na místa, kam usedají,  tj. rámy oken, stropy, okolí lustrů apod.
  • Proti blechám - aplikace probíhá celoplošným ošetřením podlahy, koberce, místa odpočinku domácích zvířat.
  • Proti ostatním druhům - aplikuje se přímo na místa jejich výskytu.

Bezpečnostní opatření:

Při aplikaci nejezte, nepijte, nekuřte. Chraňte oči a pokožku. Po aplikaci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Nesmí být použito ve volné přírodě. Uchovávejte mimo dosah dětí! Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami.Nestříkat do akvárií - pro ryby, hady, ještěrky a včely je přípravek toxický. Nesmí být používáno jinak, než je uvedeno v návodu!

První pomoc:

Při zasažení očí vymývat proudem pitné vody 10 - 15 minut. Při zasažení pokožky umýt mýdlem a teplou vodou. Při náhodném pozření podejte postiženému 0,5 l vlažné pitné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolejte zvracení, pokud je postižený při vědomí. V případě potřeby vyhledejte lékařské ošetření.

Skladování:

skladujte při teplotě teplotě 10 – 40 °C maximálně 3 roky od data výroby

Účinná látka:

Permethrin 2,5 g (0,25 %) v 1 l vodní emulze

Dodávaná balení:

BIO KILL 100ml spray

BIO KILL 200ml spray

BIO KILL 200ml náhradní náplň

BIO KILL 450ml spray

BIO KILL 450ml náhradní náplň

BIO KILL 1000ml náhradní náplň

BIO KILL 5000ml náhradní náplň