Prodejna a výdejna e-shopu nyní na nové adrese: Tomkova 60/29, 779 00 Olomouc

Certosan proti okusu lesní zvěří 450ml

Kód: 35510
433 Kč 358 Kč bez DPH
Toto zboží již není v naší nabídce
Položka byla vyprodána…
CERTOSAN je účinný repelent proti okusu a ohryzu zvěří u lesních porostů, ovocných stromků a keřů a okrasných dřevin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek proti okusu stromků lesní zvěří 450ml

CERTOSAN je účinný repelent proti okusu a ohryzu zvěří u lesních porostů, ovocných stromků a keřů a okrasných dřevin.

Způsob použití:

Přípravek se aplikuje nástřikem přímo na rostliny. Certosan po aplikaci velmi rychle zasychá - při suchém počasí do jedné hodiny. Produkt je na čistě biologické bázi. Zvěř odpuzuje na základě směsi „vůní“.
Používání výrobku poskytuje celoroční přírodní ochranu proti okusu a otloukání paroží.
Účinkuje na spárkatou zvěř, zajíce a králíky.
Je určen na jehličnaté a listnaté stromy, na okrasné keře a stromy, na okrasné rostliny a rostliny všeobecně a také na ovocné plodiny.

Návod k použití:

Lahev obsahuje prášek, který je před použitím potřeba naředit vodou. Do lahve nalijte cca 400ml vody. Lahev dobře protřepejte. Aplikujte rozprašovačem přímo na rostliny.

Použijte vhodné rukavice, aplikujte pouze po větru a vyvarujte se potřísnění oblečení.
Dbejte bezpečnostních pokynů.
Chraňte nádobu před mrazem. Uchovávat v suchu a chladu.
Konečná směs musí být uchovávána v chladu a spotřebována do 10 ti dnů.
Doba účinku: V době vegetace 4-6 týdnů, v podzimních a zimních měsících až 6 měsíců. Dóza vystačí na cca 240 aplikací.


Pokyny pro první pomoc: Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledat lékaře. Při návštěvě lékaře doporučujeme předložit tento návod. Vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a klidné místo. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře. Při bezvědomí uložit do stabilizované polohy. Při dýchacích obtížích dát kyslík.
Styk s kůží: Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte. Postižená místa okamžitě namydlete a důkladně omyjte velkým množstvím vody.
Styk s očima: Vymývejte okamžitě velkým množstvím vody, také pod očními víčky, po dobu několika minut a konzultujte s lékařem. Požití: Nevyvolávat zvracení a nic nepít, okamžitě navštívit lékaře.


Upozornění související s bezpečností

Při používání je nutné se řídit pokyny na etiketě. Nepoužívejte v uzavřených prostorách. Láhev musí při skladování stát. Při práci používejte pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, obličejového štítu Š-P 15, rukavic z plastu či pryže a pryžové holinky. Během zásahu a po jeho skončení dodržujte běžné hygienické zásady. Při manipulaci s repelentem proti okusu zvířat nepijte, nejezte ani
nekuřte. 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Nekopírujte texty ani fotografie.
Tento text je chráněn autorským zákonem. K jeho použití potřebujete předchozí písemný souhlas redakce webu www.pasti.cz

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: